• גילעד מנו

ככה לא בונים גדר!

עודכן ב: 30 ינו 2020קרנות גידור


מהו גידור פיננסי?
גידור פיננסי הוא למעשה צימצום אפשרות ההפסד בהשקעה וזאת ע"י שימוש בכלים פיננסיים שונים. לדוגמא, אם אנחנו מחזיקים תיק מניות שמורכב כולו ממניות מדד ת"א 25 ואנחנו רוצים שבמקרה של ירידות חדות בבורסה לא נפסיד כפי שהמדד ירד, נגן על תיק המניות ע"י קנית אופציות פוט. למעשה כאשר המדד ירד בצורה משמעותית התיק שלנו יפגע מצד אחד, אך מצד שני האופציה שבידנו תצמצם את הנזק שנגרם ואולי אף תגרום להיווצרות רווח.
למעשה גידור התיק הוא קנית ביטוח למקרה של ירידות בשוק.
חברות גדולות אשר יכולות למכור בחסר כל מניה ולא רק את מדד ת"א 25, יכולות לגדר את עצמן בכל סקטור או תחום שתרצה.
תנועות ההון
בנוסף לביקוש וההיצע הפשוטים יחסית, ישנו מרכיב נוסף המשפיע על שוק המט"ח - תנועות ההון מהמשק ואל המשק. אלו תנועות הון הנובעות מכספים העוברים ממשק למשק למטרת השקעה. את תנועות הון אלו אנחנו נוסיף לצד ההיצע רק בשביל הנוחות ומתוך ההנחה ההגיונית כי ישנם יותר כספים מחו"ל המושקעים בארץ מאשר כספים מהארץ המושקעים בחו"ל (אם היינו מוסיפים את תנועות ההון לצד הביקוש היינו מגיעים לאותן המסקנות אליהן נגיע בהמשך), תנועות ההון מושפעות בעיקר מ"פרמיית הסיכון" של המשק עליה אסביר בהמשך.
השפעת האינפלציה בחו"ל על שער הדולר
כאשר ישנה אינפלציה בחו"ל (לצורך העניין בארה"ב) ליצואנים משתלם יותר ליצא, לכן הם מייצאים יותר מוצרים לחו"ל, ובנוסף מכניסים יותר דולרים לארץ, בכך מגדילים את ההיצע לדולרים ובעצם כך מורידים את שער הדולר (הגידול ביצוא גורם להגדלת הביקושים בארץ ולכן יוביל לאינפלציה גם בארץ שאת השפעתה על שער הדולר נבחן בהמשך). מבחינת היבואנים המחירים הגבוהים בחול הופכים את היבוא לפחות ופחות אטרקטיבי, ולכן הם מייבאים פחות מוצרים לארץ, מקטינים את הביקוש לדולרים בשוק המט"ח וכתוצאה מכך - מורידים גם הם את שער הדולר בארץ. המסקנה הסופית היא שאינפלציה בחו"ל גורמת לירידת שער החליפין של הדולר בארץ (יסוף).
השפעת האינפלציה בארץ על שער הדולר
כאשר ישנה עליית מחירים בארץ, היבוא הופך להיות אטרקטיבי יותר והביקוש למט"ח גדל, היצוא הופך אטרקטיבי פחות ולכן היצע המט"ח קטן. המסקנה הסופית היא שאינפלציה בארץ גורמת לעליית שער החליפין של הדולר בארץ (פיחות).
השפעת ריבית בנק ישראל על שער הדולר
ככל שריבית בנק ישראל גבוהה יותר, כך משקיעים מעדיפים להפקיד כספים בארץ ולא בחו"ל.
כאשר הם מעבירים כספים מחו"ל לארץ, הם למעשה מוכרים מט"ח, מגדילים את "תנועות ההון" לתוך המדינה ובעצם מגדילים את היצע המט"ח ומורידים את שער החליפין.
השפעת ריבית חו"ל על שער החליפין
ככל שהריבית בחו"ל (לצורך העניין ריבית הלייבור) גבוהה יותר כך משקיעים מעדיפים להעביר את כספם מהארץ לחו"ל ולמעשה מקטינים את "תנועות ההון" לתוך המדינה ובעצם מקטינים את היצע המט"ח ומעלים את שער החליפין. השפעת ריבית.  השפעת פרמיית הסיכון
פרמיית הסיכון של המשק היא למעשה פער הריביות בין ריבית בנק ישראל לבין ריבית חו"ל.
היא מגלמת למעשה את הפיצוי אותו רוצים המשקיעים לקבל על הסיכון של הפקדת הכסף בישראל.
ככל שמדינת ישראל יציבה יותר מבחינה כלכלית (גרעון נמוך, נטל חוב נמוך, שיפור במצב הביטחוני ועוד...) כך המשקיעים מוכנים לקבל פיצוי קטן יותר על כך שהם מפקידים את כספם בארץ. כלומר או שפרמיית הסיכון תרד (בנק ישראל ישנה את הריבית בארץ) או ש"תנועות ההון" לתוך המדינה יגדלו ויווצר יסוף בשקל.
השפעת התוצר
ככל שהתוצר של המדינה גדל, כך המדינה גם מייבאת יותר מוצרים מחו"ל, לכן הביקוש למט"ח גדל ושער החליפין עולה.
לסיכום,
כאשר אנו רוצים להעריך את השינוים שיחולו בשוק המט"ח מבחינה פונדמנטלית, אנו צריכים לקחת בחשבון את כל המשתנים שציינתי ולחשוב אלו משתנים ישפיעו יותר. בנוסף חשוב לציין כי בתקופות שכאלו כדאי כמה שפחות להחשף לשינויים במט"ח ואם החשיפה היא מאולצת כגון קנייה/מכירה של דירה יש לבטח את עצמנו מפני שינויים בשער החליפין. גילעד מנו.

8 צפיות0תגובות

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים