• גילעד מנו

כיצד ננצל שינויים בעקום התשואות?בשיא המשבר כאשר רמות הסיכון היו גבוהות במיוחד והריבית הקצרה היתה קרובה לאפס עקום התשואות הפך להיות תלול במיוחד ובצורה קיצונית, היום כאשר השווקים מתחילים להרגע הסיכון בהשקעה הולך וקטן ובנק ישראל מתחיל בהעלאת ריבית, חברות ההשקעות הגדולות החוששות מירידת ערך תיקי האגח עקב העלאת ריבית מקטינות את חשיפתן לשינויים בריבית ע"י הוורדת המח"ם בתיק. אך שינוי זה רק הולך להקטין את הפסדי המשקיעים אצלהם ולא ליצור רווחי הון. לעומת זאת אם ינצלו את התמתנות העקום חזרה למצבו הטבעי ע"י רכישת אג"חים ארוכים יוכלו להנות מירידת התשואות בטווח הארוך ועליה בשווי האגחים בשל הצפי להעלאות ריבית שילך ויקטן ככל שהריבית קצרת הטווח תעלה ובשל ירידת רמת הסיכון בשוק.

לפני כשבוע הנגיד הודיע על העלאת הריבית קצרת הטווח של בנק ישראל כתגובה לכך התשואות על האג"חים השקליים הקצרים עלו ולכן מחיריהם ירדו, אך ההשפעה על הריבית ארוכת הטווח היתה הפוכה והתשואות לפדיון עליהן ירדו בגלל הציפיות לעליות ריבית לטווח ארוך שהתמתנו והצפיות לאינפלציה שהתמתנו אף הן (גם בגלל הורדת המע"מ), בנוסף לכך רמת הסיכון הולכת ויורדת ככל שהזמן חולף והמשקיעים מבינים טוב יותר את היקף פגיעת המשבר בישראל שהוא היקף נמוך יותר מאשר הם צפו.
בגרף הבא ניתן לראות את עקום התשואות של אגרות החוב הממשלתיות השקליות כפי שהיה לפני העלאת הריבית האחרונה ולפני הורדת המע"מ (הקו האדום בגרף) אל מול עקום התשואות הנוכחי (הקו השחור בגרף), מתוך עקומים אלו ניתן לראות כי כל המחזיקים באגרות ממשלתיות הקצרות מ5 שנים הפסידו בשבוע האחרון בשל השינוים בשוק וכל המשקיעים שהחזיקו אגרות ממשלתיות ארוכות והסכימו להחשף לסיכון ריבית גבוהה דווקא הרוויחו מהסיכון שנטלו על עצמם, למרות שהריבית קצרת הטווח עלתה, הריביות הארוכות ירדו ולמשקיעים לטווח ארוך נוצרו רווחי הון.
עקומי תשואות ממשלתיים שקליים לפני ואחרי שינויי הריבית:להערכתי מגמה זו תמשך כל עוד יימשכו העלאות הריבית של בנק ישראל עד אשר הריבית ארוכת הטווח תעמוד על הריבית ארוכת הטווח לפני שהתחיל המשבר שהיא 5%, כלומר המשקיעים באגרות ארוכות כגון "ממשלתית שקלית 1026" אומנם נוטלים על עצמם סיכון מח"מ גבוהה של כ 11 שנים, אך אם הריבית ארוכת הטווח תחזור ל 5% הם יהנו מרווחי הון על שער האגרת של כ 7% נוספים. שלכם, גילעד מנו.
7 צפיות0תגובות

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים