• גילעד מנו

 יסודותיו הבסיסיים של שוק המט"ח

עודכן ב: 21 נוב 2019


שוק המט"ח הינו שוק מורכב ביותר המושפע מגורמים רבים ושונים, על כן השלכותיו על המשק רבות.
אנסה לתת כאן את המרכיבים השונים המשפיעים על שער הדולר בארץ, ע"י כך נוכל להבין יותר לעומק את השינויים שקורים בשוק, בנוסף לשינויים שעוד יקרו בהמשך התנהלות המשבר העולמי.

הביקוש למט"ח
מי שזקוק לדולרים הם כמובן היבואנים, על מנת לקנות סחורה בחו"ל ,קונים היבואנים דולרים בארץ- אותם שולחים לחו"ל ומקבלים תמורתם את הסחורה.
ההיצע למט"ח
מי שמוכר את הדולרים בארץ הם כמובן היצואנים, עבור הסחורה שהם מוכרים בחו"ל הם ממקבלים דולרים אותם הם מוכרים בארץ. בנוסף ליצואנים, ישנם מענקים המתקבלים כל שנה מארה"ב בדולרים, שכמובן מגדילים את ההיצע למט"ח בארץ.

תנועות ההון
בנוסף לביקוש וההיצע הפשוטים יחסית, ישנו מרכיב נוסף המשפיע על שוק המט"ח והוא תנועות ההון מהמשק ואל המשק- תנועות הון הנובעות מכספים העוברים ממשק למשק למטרת השקעה.
לתנועות הון אלו אנו נוסיף לצד ההיצע, רק בשביל הנוחות ומתוך ההנחה ההגיונית כי ישנם יותר כספים מחו"ל המושקעים בארץ, מאשר כספים מהארץ המושקעים בחו"ל (אם היינו מוסיפים את תנועות ההון לצד הביקוש- היינו מגיעים לאותן המסקנות אליהן נגיע בהמשך).
תנועות ההון מושפעות בעיקר מ"פרמיית הסיכון" של המשק עליה אסביר בהמשך.
השפעת האינפלציה בחו"ל על שער הדולר
כאשר ישנה אינפלציה בחו"ל (לצורך העניין בארה"ב), ליצואנים משתלם יותר ליצא, לכן הם מייצאים יותר מוצרים לחו"ל ובכך מכניסים יותר דולרים לארץ, מגדילים את ההיצע לדולרים ובעצם מורידים את שער הדולר (הגידול ביצוא גורם להגדלת הביקושים בארץ ולכן יוביל לאינפלציה גם בארץ שאת השפעתה על שער הדולר נבחן בהמשך). מבחינת היבואנים, המחירים הגבוהים בחו"ל הופכים את היבוא לפחות ופחות אטרקטיבי, לכן הם מייבאים פחות מוצרים לארץ ומקטינים את הביקוש לדולרים בשוק המט"ח, כתוצאה מכך מורידים גם הם את שער הדולר בארץ. המסקנה הסופית היא שאינפלציה בחו"ל גורמת לירידת שער החליפין של הדולר בארץ (יסוף).
השפעת האינפלציה בארץ על שער הדולר
כאשר ישנה עליית מחירים בארץ, היבוא הופך להיות אטרקטיבי יותר, כתוצאה מכך הביקוש למט"ח גדל, והיצוא הופך אטרקטיבי פחות- לכן היצע המט"ח קטן. המסקנה הסופית היא שאינפלציה בארץ גורמת לעליית שער החליפין של הדולר בארץ (פיחות).
השפעת ריבית בנק ישראל על שער הדולר
ככל שריבית בנק ישראל גבוהה יותר, כך משקיעים מעדיפים להפקיד כספים בארץ ולא בחו"ל.
כאשר משקיעים מעבירים כספים מחו"ל לארץ, הם למעשה מוכרים מט"ח, מגדילים את "תנועות ההון" לתוך המדינה- בעצם מגדילים את היצע המט"ח ומורידים את שער החליפין.
השפעת ריבית חו"ל על שער החליפין
ככל שהריבית בחו"ל (לצורך העניין ריבית הלייבור) גבוהה יותר- כך משקיעים מעדיפים להעביר את כספם מהארץ לחו"ל.
למעשה משקיעים מקטינים את "תנועות ההון" לתוך המדינה, ובעצם מקטינים את היצע המט"ח ומעלים את שער החליפין.
השפעת פרמיית הסיכון
פרמיית הסיכון של המשק היא למעשה פער הריביות בין ריבית בנק ישראל לבין ריבית חו"ל.
היא מגלמת למעשה את הפיצוי אותו רוצים המשקיעים לקבל על הסיכון של הפקדת הכסף בישראל. ככל שמדינת ישראל יציבה יותר מבחינה כלכלית (גרעון נמוך, נטל חוב נמוך, שיפור במצב הביטחוני ועוד...) כך המשקיעים מוכנים לקבל פיצוי קטן יותר על כך שהם מפקידים את כספם בארץ, כלומר או שפרמיית הסיכון תרד (בנק ישראל ישנה את הריבית בארץ), או ש"תנועות ההון" לתוך המדינה יגדלו ויווצר יסוף בשקל.
השפעת התוצר
ככל שהתוצר של המדינה גדל, כך המדינה מייבאת יותר מוצרים מחו"ל.
ולכן הביקוש למט"ח גדל ושער החליפין עולה.
לסיכום
כאשר אנו רוצים להעריך את השינוים שיחולו בשוק המט"ח מבחינה פונדמנטלית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל המשתנים שציינתי ולחשוב אלו משתנים ישפיעו יותר.
בנוסף חשוב לציין כי בתקופות שכאלו, כדאי כמה שפחות להחשף לשינויים במט"ח.
ואם החשיפה היא מאולצת כגון קנייה/מכירה של דירה- יש לבטח את עצמנו מפני שינויים בשער החליפין. גילעד מנו.
5 צפיות0תגובות

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים