ייעוץ פיננסי לתאגידים

נקבע יחד אסטרטגיה רצויה לפיזור ההשקעות.
תאגידים בעלי הון פנוי להשקעות בהיקפים גבוהים המשקיעים בעיקר בשוק ההון המסורתי באמצעות מנהלי תיקים, זקוקות למומחה מטעמם אשר יסייע לקביעת אסטרטגיה ומדיניות השקעות בתיקים המנוהלים ופיקח על יישום המדיניות שנקבעה.
לאחר בחינה של הצרכים והמאפיינים הספציפיים שלכם נגבש יחד אתכם מדיניות השקעות המתאימה בדיוק לצרכיכם תוך דאגה לפיזור מרבי של הסיכונים ובהתאם לצפיות התשואה שלכם.

 
אינטגרציית מידע ומעקב באמצעות תוכנה ייחודית.

באמצעות תוכנה ייחודית מבוססתBusiness Intelligence) BI ) נמפה ונעקוב באופן שוטף אחר הנכסים.

התוכנה מציגה באופן ברור ונגיש את פיזור הנכסים ופיזור הסיכונים מבחינת:

תחומי השקעה, טווחי ההשקעה, פיזור גיאוגרפי, חשיפות מט"ח, נזילות ועוד.

 

נפיק עבורכם דוח מלא ומנותח של כל הנכסים הכולל את כל תיקי ההשקעות בבנקים השונים בדוח אחד.

בנוסף המערכת כוללת:

הצגת תשואות עבר,

השוואה למדדי ייחוס המוגדרים בהתאמה ספציפית ללקוח,

ניתוח עלויות ישירות ועקיפות של מנהלי התיקים

ניתוח עמלות בבנקים השונים.


המערכת נגישה באמצעות יוזר וסיסמה מכל מקום באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציה למכשירים ניידים תוך שמירה על רמת אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר.

השקעות בשוק ההון.

מתודולוגיית ההשקעות מבוססת על ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, פיזור השקעות באופן הממזער
את הסיכון של תיק הנכסים במטרה להשיג שתשואה ריאלית רצויה ומתוך מטרה לשימור ערך הנכסים.
יחד אתכם ניצור סינרגיה מתוך ראייה הוליסטית בין כל התיקים המנוהלים בבנקים השונים תוך ראיית
מכלול הנכסים שלכם

ייצוג וייעוץ בוועדות השקעות.

אנו נייצג אתכם בוועדות ההשקעות של הגופים המנהלים את כספכם,

נעדכן אתכם בסקירות מפורטות על מצב התיקים, ביצועי המנהלים השונים וביצועי השווקים.

במידה והנכם מנהלים וועדת השקעות פנימית אנו נציג סקירות מאקרו כלכליות בוועדה בישיבותיה, נייעץ לוועדה גם בנודע לשינויי מדיניות וגם בנוגע לשינויים בין מנהלי התיקים השונים.
 

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים